Enquesta d'opinió política

Amb aquest informe mostro els resultats de l'enquesta d'opinió política que he realitzat els darrers mesos. Primer poso en context l'enquesta, després explico la metodologia i acabo amb conclusions senzilles.

Introducció

Aquesta enquesta és conseqüència de la proposta que vaig fer a la Plataforma Crida. La proposta es pot resumir: si a la majoria no li agrada el govern actual, s'ha de canviar.

Per algun motiu, la Plataforma Crida no creu en canviar el govern, sembla que això no ajudarà els seus interessos. Però no només està aquesta plataforma, han sorgit més moviments de gent descontenta amb la situació actual i encara en sorgeixen més.

Poca gent coneix el que estic fent. Però si he de continuar, he de tenir alguna prova de que la gent, la majoria, realment vol un canvi. Per això he fet l'enquesta. He fet una pregunta a la societat i volia una resposta.

Mètode

L'enquesta s'ha realitzat a Palma. La ciutat té una població de 407648 habitants al 2012 i un cens de 269993 votants al 2011. El període de realització ha estat des de l'11 de març fins al 30 de juliol de 2013.

He recollit la majoria de mostres aprofitant els temps ociosos de feina dels enquestats. D'aquesta manera maximitzo el percentatge de persones que contesta i minimitzo la repetició d'enquestats.

Per maximitzar la representativitat, limito la recollida de mostres segons la quantitat estimada de treballadors. La majoria de vegades només he recollit una mostra per establiment. No hi ha cap ponderació de mostra.

Resultats

Mostres: 2955

Preguntes de l'enquesta:

 1. Està d'acord amb la política del Govern de les Illes Balears en general?

  7,1%
  No 56,4%
  NS/NC 36,4%
 2. Si pogués canviar el govern actual per un altre que en teoria fos millor, el canviaria?

  52,6%
  No 17,5%
  NS/NC 29,9%
Pregunta 1 Pregunta 2
2,1%
No 4,3%
NS/NC 0,7%
No 44,2%
No No 10,4%
No NS/NC 1,9%
NS/NC 6,3%
NS/NC No 2,8%
NS/NC NS/NC 27,3%

Informació addicional:

 1. Sexe de l'enquestat.

  Home 49,1%
  Dona 50,9%
 2. He pogut fer la comunicació parlant jo en català?

  84,5%
  No 15,5%

DNI

Com a part opcional, els enquestats podien facilitar un número identificatiu, com el DNI, per a comprovar les seves respostes. Aquí està enllaçat el document amb les respostes.

Conclusió

Aquesta enquesta està emmarcada dins un pla. L'enquesta per si sola té poc valor. A més, solament jo puc treure més conclusions que les que exposo. Altres persones podran fer la seva lectura, però només es poden basar en aquestes dades quantificades i la credibilitat que em donin.

He fet una pregunta a la societat: voleu que intenti canviar el govern?
He rebut una resposta: intenta-ho.